Houd je geest en lichaam blijvend in beweging. 

141014Andre0325

Simon André, voormalig balletdanser. Geeft nog altijd dansles aan oudere en aspirant uitvoerende dansers. 

„Ik ben tweeënzeventig jaar oud en ik voel mij fysiek en mentaal gezond. Er bestaat niet één recept voor succesvol oud worden. De mens en het leven zijn complex. Ik kan enkel vertellen wat voor mij goed werkt bij het leiden van mijn eigen leven. Zo zijn er bepaalde  rituelen waar ik mij prettig bij voel en die ik dagelijks praktiseer.

In de binnenstad van Amsterdam, waar ik woon, maak ik ’s ochtends elke dag een rondje door mijn eigen buurt. Dan lees ik de krant en maak ik een praatje met bekenden en onbekenden. Die sociale interactie maakt me gelukkig. Anderen maak ik daar ook blij mee; mensen reageren altijd positief als ik met ze praat. Door vreemde mensen aan te spreken, kun je nieuwe dingen leren. Daarbij kunnen mensen de interesse van een ander, of die nu een vriend is of een voorbijganger, vrijwel altijd waarderen.

Ik beweeg elke dag veel als dansdocent. Daarnaast eet ik gezond en doe ik dingen waar ik een goed gevoel bij krijg, zoals naar muziek luisteren en lezen. Televisie kijk ik nauwelijks, de meeste televisieprogramma’s beschouw ik als vergif.

Ik leer nog altijd graag nieuwe dingen. Het is niet alleen belangrijk om je lichaam in beweging te houden op hogere leeftijd, ook je geest moet je blijvend stimuleren. Verder geloof ik in een dagelijks middagslaapje. Soms slaap ik, maar lang niet altijd. Ik beschouw het als een moment om uit te rusten en te mediteren. Je geest laadt er van op. Daarna begin je verfrist aan het volgende deel van de dag.

‚s Avonds ontvang ik vaak bezoek bij mij thuis. De interactie met vrienden en bekenden is belangrijk voor me. Mijn sociale kring bestaat niet uit mijn leeftijdsgenoten. De mensen waarmee ik mij omring, zijn vaak tussen de vijfendertig en de vijfenveertig jaar oud. Met mijn eigen leeftijdgenoten heb ik weinig affiniteit. Ik krijg vaak de indruk dat ze zich deemoedig neerleggen bij hun eigen leeftijd en niet meer echt willen. Dat spreekt me niet aan. Misschien heeft dat te maken met de manier waarop ouderen zich in Nederland gaan gedragen, gedrag dat deels is opgelegd door de rest van de samenleving. In Nederland is er relatief weinig respect voor ouderen. Een ouder iemand dient volgens velen in een bejaardentehuis te belanden. Daar komt het simpel gezegd op neer. In oosterse landen heeft men vaak meer respect voor ouderen. Mensen vanaf een bepaalde leeftijd vormen een bron van wijsheid. Het zou goed zijn als men ouderen in Nederland meer zou omarmen. Daarnaast zouden de ouderen zich zelf ook actiever moeten opstellen.

Wie fijn oud wil worden, moet met een goed gevoel terugkijken op het verloop van zijn leven. Het is belangrijk om geen negatieve gevoelens te koesteren ten opzichte van de manier hoe dingen gegaan zijn. Zelf heb ik een mooie carrière gehad als professioneel danser. Het was geen lange loopbaan, maar ik beschouw het verloop van mijn werkleven daardoor niet als mislukt. Integendeel. Ik ben tevreden met wat ik heb mogen meemaken. Mijn werk als dansdocent, na mijn periode als danser, heeft mij veel gegeven.

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat soort zaken interesseert mij. Ik geloof in reïncarnatie en ik ben niet bang voor de dood.

Als danser was ik vroeger extreem kritisch naar mijzelf. Dat is met de jaren minder geworden. Het een prettige bijkomstigheid van het ouder worden; dat ik tevreden ben met mijzelf. Dat geldt zowel voor de persoon die ik ben als de wijze waarop ik tegen mijn eigen lichaam aankijk. Ik zou anderen willen aanmoedigen om zich te verzetten tegen het opgelegde schoonheidsideaal van de media. Het is belangrijk om rimpels en imperfecties te accepteren. De kunst van het ouder worden, hangt wat mij betreft dan ook samen met het vinden van vrede in jezelf en de loop van de dingen.”

Fotografie: Werry Crone

Tekst & vertaling: Rachel Visscher

 

Keep your mind and body active. 

Simon André, former ballet dancer. Simon is still active as dance teacher, he teaches professional and aspiring dancers. 

„I am seventy-two years old and I feel physically and mentally healthy. There is not one single recipe to age successfully. Humans and life itself are complex. I can only tell what works good for me and what my life looks like.

There are certain rituals that make me feel good and that I try to practise on a daily basis. In the city centre of Amsterdam, where I live, I make a daily stroll through my neighborhood. I read the newspaper and on the streets I address both the people I know, as well as the ones that are unfamiliar to me. This social interaction makes me very happy. I notice how people respond positively and enjoy chatting with me. By simply having the courage to talk to strangers, one can learn new things. Other people tend to appreciate the interest of another person. This person can even be an utter stranger. 

As a dance teacher I move a lot on a daily basis. Next, I eat healthy food and I undertake things that give me a pleasant feeling like e.g. listening to music and reading. I hardly watch television; to me it is poisonous. 

Something I really enjoy is learning new things. I believe that it is not only important to keep your body active at a high age, but your mind as well. In that manner, one can say that it should keep on moving as well. Every day during the afternoon I take a nap. Sometimes I sleep, however, this is not always the case. I consider the nap a moment of rest and an opportunity to meditate. Taking a nap is like charging your own battery. Afterwards, I feel refreshed and I am able to start the next part of my day. 

In the evenings I often welcome guests in my house. The interaction with friends and acquaintances is important to me. The social group, that I consider myself to be part of, does not consist of people of my own age. I surround myself with people that are often between thirty-five and fifty-five years old. I tend to feel less affiliated with people of my own age. Often I get the impression that they have meekly given in to their age and are not inspired anymore to be active. I am not attracted to this attitude. Perhaps the way the elderly are treated in Dutch society influences this behaviour. In Holland there is not a lot of respect for older people. An old person is supposed to end up in an old people’s home. That is what is more or less comes down to for many people.

In the eastern world people generally have more respect for old people. As people age, their wisdom tends to increase. It would be good if old people would be embraced more by other people in the Netherlands. Next, there is also work to do for the elderly themselves. They should take charge and adapt a more active demeanor.

In order to age in a pleasant way, it is important to look back at one’s passed life with satisfaction, not with feelings of regret or disappointment. It is important not to cling to negative feelings that stem from previous parts of one’s life. 

I personally have had a beautiful career as a professional dancer. It has not been a long career. However, that does not mean that I consider the course of my working life as a failure. On the contrary. I am happy with the opportunities and experiences I have had. My work as a dance teacher, that started after the period that I worked as a professional dancer, has given me a lot.

Spirituality plays an important role in my life. I believe that that there is more than just life on earth. Reincarnation is something I believe in. Moreover, I am not afraid of death.

As a dancer I have always been extremely critical towards myself. That criticism has diminished over the years. That is a pleasant thing of aging: I have a better acceptance of myself. I have come to terms with my personality and with my body. I would like to encourage others to resist the beauty ideal that is imposed upon us by the media. One should accept one’s wrinkles and imperfections. To me, the art of aging is connected to finding inner peace and to reconcile with the way things have turned out in your life.”

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *